Site logo

Rubrika: Knižníhy fond

Led 21
Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě

Bittnerová, D. a Moravcová M. Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě. Fakulta humanitních studií, Praha, 2012 Chci si půjčit knihu

Led 21
Aby člověk neupadl v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

Hábl, J. Aby člověk neupadl v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém. Pavel Mervart, 2015 Chci si půjčit knihu

Led 21
Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice

Skovajsa, M. a spol. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Portál, 2010 Chci si půjčit knihu

Led 21
Vyhořet může každý

Honzák, H., Cibulka, A., Pilátorá, A. Vyhořet může každý. Vyšehrad, 2019 Chci si půjčit knihu

Led 21
Sebepéče pro pečující

Leblanc, L. Sebepéče pro pečující. Grada pod značkou Alferia, 2021 Chci si půjčit knihu

Led 21
Naslouchat je umění. Jak účinně a pozitivně komunikovat

Telléus, A. Naslouchat je umění. Jak účinně a pozitivně komunikovat. Portál, 2022 Chci si půjčit knihu

Led 21
Mám to o sobě říct? Jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci

Hubner, A. Mám to o sobě říct? Jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci. Portál, 2022 Chci si půjčit knihu

Led 21
Jak si lidé hrají

Berne, E. Jak si lidé hrají. Portál, 2011 Chci si půjčit knihu

Led 21
Empatická a asertivní

Lošťáková, O. Empatická a asertivní. Grada, 2020 Chci si půjčit knihu

Led 21
Deprese. Jak pomoci a neztratit sám sebe

Buijssen, H. Deprese. Jak pomoci a neztratit sám sebe. Grada, 2021 Chci si půjčit knihu